Kościół Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Matka Boża Krasnoborska
koronowana
8 czerwca 1999 rokuDiecezja Ełcka

 width=

W 1506 roku król Aleksander nadał Chreptowiczom, o przydomku Litawor, szmat puszczy perstuńskiej między rzekami Biebrzą i Lebiedzianką. Krasnybór był w ich posiadaniu do 1790 roku. Potem, wraz z ręką Ewy Chreptowicz, dobra otrzymał Michał Brzostowski. Mieszkała tutaj ludność polska i ruska. W 1598 roku dziedzic uposażył istniejący wcześniej ośrodek duszpasterski i powstała parafia. W Krasnymborze istniały dwa kościoły – parafialny i zakonny. Kościół parafialny drewniany rozebrano w 1830 roku. W Krasnymborze przebywali także zakonnicy bazylianie lub bazylianki, wyznania prawosławnego, bądź grekokatolickiego. W 1661 roku zastąpili ich bernardyni i w 1684 roku ustąpili miejsca dominikanom, którzy byli tutaj do 1825 roku.
Kościół zakonny wzniesiono w latach 1584–1589 z cegły, na rzucie krzyża greckiego o zaokrąglonych rogach. Był połączeniem form renesansowych z późnogotyckimi oraz powiązany z tradycjami średniowiecznego budownictwa sakralnego ziem wschodnich. Kościół ma 21 m długosci na 15 m szerokości oraz 30-metrową wieżę krytą hełmem. Głównym powodem przybycia zakonników do Krasnegoboru stał się obraz Matki Bożej, a fundatorka, Anna Zofia Kurzeniecka Chreptowicz, zredagowała testament. Gdy bernardyni odeszli, obrazem zaopiekowała się żona Samuela Chreptowicza. W 1688 roku na jej życzenie osadzeni dominikanie rozsławiali cześć Matki Bożej Krasnoborskiej. W głównym ołtarzu znajduje się czczony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nieznanego autora, o wymiarach 110×93 cm, wykonany w XVII wieku techniką olejną na płótnie Kościół pozakonny jest najstarszą budowlą murowaną w okolicach Augustowa. Korony poświęcił papież Jan Paweł II 8 czerwca 1999 roku w Ełku. Kult Maryi jest tu do dziś bardzo żywy.

Krasnybor_18.jpg
Krasnybor_19.jpg
Krasnybor_17.jpg
Krasnybor_06.jpg
Krasnybor_15.jpg
Krasnybor_08.jpg
Krasnybor_07.jpg
Krasnybor_04.jpg
Krasnybor_05.jpg